Implantnet

Θέματα παιδείας, κοινωνίας, οδοντιατρικής επιστήμης και όχι μόνο…

Η υπερφόρτωση σε συνδυασμό με την οστική ποιότητα και τον οστικό όγκο

Η υπερφόρτωση σε συνδυασμό με την οστική ποιότητα και τον οστικό όγκο

Τα οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα αποτυχαίνουν σε πειραματικές συνθήκες εξαιτίας υπερβολικών φορτίων. Παραμένει όμως ακόμη δύσκολη η τεκμηρίωση της άμεσης σχέσης ανάμεσα στην υπερφόρτωση και στην αποτυχία των εμφυτευμάτων σε ανθρώπους .Όπως τονίζεται από τον Cohran αυτό οφείλεται στην αδυναμία μας να υπολογίσουμε κλινικά την ένταση και την κατεύθυνση των μασητικών δυνάμεων που ασκούνται από τον ασθενή ( συγκεκριμένα για τους ασθενείς με βρουξισμό ή υπερβολικό σφίξιμο των δοντιών ) σε σχέση με τη βιο-μηχανική ικανότητα του οστού ( οστική ποιότητα ) και με την έλλειψη επαρκών ομάδων ελέγχου .Υπάρχει όμως η κοινή παραδοχή ότι η απώλεια παρυφώδους οστού γύρω από τα εμφυτεύματα μπορεί να σχετίζεται με την υπερφόρτωση των εμφυτευμάτων. Θα συζητήσουμε σήμερα μερικές κλινικές εργασίες που στηρίζουν αυτήν την υπόθεση .

Η εργασία των Lindquist και συν. είναι αυτή στην οποία παραδοσιακά αναφερόμαστε καθώς ήταν η πρώτη που δημοσίευσε δεδομένα που συνέδεαν την απώλεια παρυφώδους οστού με «το σφίξιμο των δοντιών και τη συγκλεισιακή φθορά που καταγράφεται στις προσθετικές εργασίες». Δεν παρουσιάζει όμως καμία πληροφορία για το πώς έγινε η μέτρηση αυτών των παραμέτρων . Οι Quirynen και συν . παρατήρησαν ότι υπάρχει μια άμεση συσχέτιση ανάμεσα στην υπερβολική απώλεια παρυφώδους οστού ( > 1 mm ) μετά τον 1ο χρόνο φόρτισης και / ή την απώλεια της ακίνητης αποκατάστασης και τη συγκλεισιακή υπερφόρτιση αλλά χωρίς να υπάρχει παρυφώδης περι-εμφυτευματική βλεννογονίτιδα . Επιπλέον , οι συγγραφείς αυτοί παρατήρησαν υψηλότερα ποσοστά αποτυχίας όταν οι ακίνητες αποκαταστάσεις ήταν κοντύτερες.

Σε μια άλλη έρευνα της ίδιας ομάδας 5 από τα 7 εμφυτεύματα που τοποθετήθηκαν σε μερικώς νωδούς ασθενείς στους οποίους είχε γίνει αύξηση της κάθετης διάστασης, απέτυχαν. Ομοίως , σε ασθενείς που αντιμετωπίσθηκαν με γέφυρες οι 7 από τις 12 όψιμες αποτυχίες αποδόθηκαν σε παραλειτουργικές έξεις. Παρατηρήθηκε επίσης ότι στα 8 αποτυχημένα εμφυτεύματα το μυλικό τους άκρο κατέληγε σε abutment ( end-abutment ) και ότι 4 από τους 5 ασθενείς που εμφάνισαν απώλεια παρυφώδους οστού > 1 mm κατά την 5ετή λειτουργία του εμφυτεύματος είχαν κάποια παραλειτουργική δραστηριότητα .

Μια άλλη έμμεση απόδειξη της ύπαρξης συσχετισμού ανάμεσα στην υπερφόρτωση και στις όψιμες αποτυχίες των εμφυτευμάτων προήλθε από μια πρόσφατη ανασοιστοχημική έρευνα. Επιπρόσθετες έμμεσες αποδείξεις για το ρόλο της υπερφόρτισης στις όψιμες αποτυχίες των εμφυτευμάτων μπορούν να συλλεχθούν από μακροπρόθεσμες εργασίες παρακολούθησης στις οποίες ανευρίσκονταν υψηλότερα ποσοστά αποτυχίας στις περιοχές με κακή ποιότητα οστού ή εκεί όπου θα αναμένετο να υπάρχει μη ευνοϊκή οστική ποιότητα ( άνω γνάθος και οπίσθιες περιοχές. Πρόσφατες έρευνες απέτυχαν να αποδείξουν ότι υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στην αποτυχία των εμφυτευμάτων και στο οστό τύπου 4 . Στην ουσία η εγκυρότητα της μέτρησης της οστικής ποιότητας έχει τεθεί εν αμφιβόλω, επειδή θεωρείται υποκειμενική και επομένως μη δυνάμενη να αναπαραχθεί. Ως εναλλακτική λύση έχει αναπτυχθεί μια τεχνική μέτρησης με computer. Επιπλέον, τέτοιου είδους μετρήσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται για κάθε εμφύτευμα που τοποθετείται και τα δεδομένα που καταγράφονται δεν θα πρέπει να γενικεύονται ως προς τον ασθενή επειδή τα οστικά χαρακτηριστικά ποικίλουν από πεδίο σε πεδίο του ίδιου ασθενή .

Σε ιδανικές συνθήκες η ικανότητα ανόρθωσης βάρους του οστού και οι εφαρμοζόμενες μασητικές δυνάμεις θα πρέπει να γίνουν γνωστές πριν την τοποθέτηση του εμφυτεύματος ώστε να αποκλειστούν ασθενείς στους οποίους οι πιθανότητες αποτυχίας είναι αυξημένες . Η επιλογή όμως αυτή δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει στην κλινική πράξη εξαιτίας της πολυπλοκότητας των προβλημάτων .

Μπορούμε να υποθέσουμε τον πιθανό μηχανισμό που οδηγεί στην αποτυχία ενός εμφυτεύματος από την έλλειψη βιο-μηχανικής ισορροπίας με τον ακόλουθο τρόπο . Από τη στιγμή που οι βιο-μηχανικές απαιτήσεις υπερβαίνουν την ικανότητα ανόρθωσης φορτίου του οστού μπορεί να εμφανιστούν οστικά μικροκατάγματα στην επιφάνεια επαφής με το εμφύτευμα. Αν οι μικροκαταστροφές από την οστική κόπωση συσσωρευτούν με αργούς ρυθμούς η φυσιολογική οστική αναδιοργάνωση (turn-over) μπορεί να τις διορθώσει . Αν όμως οι μικροκαταστροφές συσσωρευτούν ταχύτερα από την ικανότητα του οστού να τις επιδιορθώσει , μπορεί να επέλθει κάταγμα στην επιφάνεια επαφής οστού – εμφυτεύματος λόγω κόπωσης .

Οι παράγοντες του ξενιστή που επηρεάζουν την οστική ποιότητα και τον οστικό όγκο μαζί με άλλους παράγοντες όπως ο αριθμός και η κατανομή των εμφυτευμάτων , η παρουσία ελαττωματικών σημείων στο σκελετό , ο τύπος της προσθετικής εργασίας , το μήκος της δοκού , η μη ευνοϊκή κατανομή του φορτίου και οι παραλειτουργικές έξεις του ασθενή είναι πιθανό να παίζουν κάποιο ρόλο σε αυτήν τη διαδικασία . Ένα οξύ σύμβαμα όπως το κάταγμα του παρακειμένου εμφυτεύματος ή της βίδας σύνδεσης , η δήξη σκληρής τροφής κλπ μπορεί επίσης να διαταράξει αυτήν την ευαίσθητη ισορροπία . Είναι πιθανό να αρχίσει αποδόμηση της επιφάνειας επαφής οστού – εμφυτεύματος εκεί όπου συγκεντρώνονται οι δυνάμεις της φόρτισης δηλαδή στο μυλικό τμήμα του εμφυτεύματος. Κατά συνέπεια θα δοθεί το έναυσμα για φλεγμονή και επιδιόρθωση / αναγέννηση . Αν η φόρτιση δεν παρέμβει σε μεγάλο βαθμό στην επουλωτική διαδικασία , η οστική αναγέννηση μπορεί να γίνει με τον ίδιο τρόπο που γίνεται και στα οστικά κατάγματα που δεν εμφανίζουν παρεκτόπιση ( αναστρέψιμη φάση ) . Σε αντίθεση με αυτό , η συνεχής εφαρμογή κυκλικών φορτίων μπορεί να οδηγήσει σε μια σταθερή μικροκινητικότητα στην επιφάνεια επαφής με συνέπεια τη δημιουργία ουλώδους ιστού όπως παρατηρείται και στα οστικά κατάγματα με παρεκτόπιση . Αυτός ο ινώδης ιστός έχει χάσει την ικανότητα να διαφοροποιείται σε οστό ( μη αναστρέψιμη φάση ) . Σε αυτήν τη φάση μπορεί να συμβεί προς τα κάτω ανάπτυξη προσπεφυκότος επιθηλίου.

Advertisements

Single Post Navigation

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: