Implantnet

Θέματα παιδείας, κοινωνίας, οδοντιατρικής επιστήμης και όχι μόνο…

Αμεση εμφύτευση με άμεση φόρτιση έναντι μεθύστερης εμφύτευσης.


Σε μερικές περιπτώσεις , για να μειωθεί η χρονική διάρκεια της θεραπείας των ασθενών , για να διατηρηθεί όσο περισσότερο οστό ακρολοφίας γίνεται και για εισχωρήσουν τα εμφυτεύματα στην πλέον ιδανική θέση , η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων πραγματοποιείται αμέσως μετά την εξαγωγή των δοντιών . ΑΜΕΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ

Από την άλλη μεριά , μερικοί κλινικοί ιατροί προτιμούν να περιμένουν 3 ως 8 εβδομάδες για να επουλωθούν οι ιστοί . ΜΕΘΥΣΤΕΡΗ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ

ΑΜΕΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ

Όταν η τοποθέτηση του εμφυτεύματος είναι άμεση μπορεί να είναι δύσκολη η επίτευξη επαρκούς εφαρμογής οστού – εμφυτεύματος καθώς η διάμετρος του εξαγχθέντος δοντιού συχνά υπερβαίνει τη διάμετρο του εμφυτεύματος μυλικά . Ανάλογα με τη διάμετρο των εξαγχθέντων ριζών μπορεί να δημιουργηθούν κενά ανάμεσα στο μυλικό τμήμα του εμφυτεύματος και στο οστό . Το εμφύτευμα όμως σταθεροποιείται μέσω του ακρορριζικού του τμήματος . Πειραματικές μελέτες έχουν δείξει ότι τα εμφυτεύματα που τοποθετούνται σε φατνία αμέσως μετά από εξαγωγή επουλώθηκαν παρά την λιγότερη οστική επαφή στο ύψος της κορυφής της φατνιακής ακρολοφίας όπου παρέμεινε ένα υπολειμματικό κενό. Αρκετές τεχνικές όπως η κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση, η μεταμόσχευση αυτογενούς οστού ή οστικών υποκατάστατων καθώς και συνδυασμοί τους , έχουν προταθεί για την πλήρωση αυτών των κενών. Ως εναλλακτική λύση μερικά εμφυτεύματα έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιηθούν ως άμεσα εμφυτεύματα έχοντας ευρύτερο μυλικό τμήμα για να διασφαλισθεί υψηλότερος βαθμός αρχικής επαφής μεταξύ του οστού και του εμφυτεύματος .

Θα πρέπει να αναγνωρισθεί επίσης ότι η χρήση των μεμβρανών σε μερικές μελέτες χαρακτηρίσθηκε από μεγάλη συχνότητα πρόωρων λοιμώξεων οι οποίες επέδρασαν αρνητικά στη βραχυπρόθεσμη έκβαση της θεραπείας με εμφυτεύματα. Επί παραδείγματι , η συχνότητα πρόωρων απωλειών κυμαίνονταν ανάμεσα σε 6.1 και 7.3%. Με άλλα λόγια ο κίνδυνος πρόωρων απωλειών μπορεί να διπλασιασθεί όταν γίνεται κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση . Άλλοι ερευνητές όμως παρόλη τη σχετικά υψηλή συχνότητα πρώιμων φλεγμονών λόγω των μεμβρανών δεν αναφέρουν κάποια πρόωρη απώλεια ή αυξημένα ποσοστά αποτυχιών. Το ζήτημα θα πρέπει να αξιολογηθεί με σωστότερο τρόπο με ελεγχόμενες κλινικές μελέτες . Οι προκαταρκτικές κλινικές έρευνες δείχνουν μικρότερη συχνότητα πρόωρων λοιμώξεων και αποτυχιών συγκριτικά με τη θεραπεία με κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση όταν μεταμοσχεύονται στο κενό ανάμεσα στο φατνίο και στο οστό τεμαχίδια αυτογενούς οστού.

Η απουσία επαρκών ομάδων ελέγχου άφησε μια σημαντική ερώτηση αναπάντητη δηλαδή αν οι τεχνικές της κατευθυνόμενης οστικής αναγέννησης και της μεταμόσχευσης επιφέρουν τόσο υψηλά ποσοστά επιτυχίας ώστε να μη χρειάζεται καμία άλλη θεραπεία . Μέχρι τώρα από κλινικής άποψης αγνοείται ο βαθμός οστεοενσωμάτωσης που απαιτείται για να έχουμε προβλέψιμα μακροχρόνια αποτελέσματα. Πρόσφατα πειραματικά ευρήματα δεν πέτυχαν να επιδείξουν μια σημαντικά καλύτερη σταθερότητα του εμφυτεύματος , όπως αυτή υπολογίζεται με την τεχνική μαγνητικής συχνότητας ( resonance frequency technique ) μετά από διαδικασίες οστικής αύξησης . Τα αποτελέσματα της μοναδικής αναδρομικής κλινικής μελέτης που αναφέρονται σε αυτό το ζήτημα θέτουν ερωτηματικά αναφορικά με τη χρήση των τεχνικών οστικής αύξησης όταν υπάρχουν σπείρες του εμφυτεύματος που είναι εκτεθειμένες. Απαιτούνται και άλλες έρευνες για να δοθεί οριστική απάντηση στο πρόβλημα. Μια πρόσφατη ανασκόπηση συμπέρανε ότι τα εμφυτεύματα μπορούν επιτυχώς να τοποθετηθούν σε φατνία αμέσως μετά από εξαγωγή . Έτσι η συζήτηση που ακολουθεί περιορίζεται μόνο στο αν η άμεση τεχνική συνδέεται με αυξημένα ποσοστά αποτυχίας . Όπως μπορεί κανείς να δει τα ποσοστά των πρόωρων αποτυχιών που παρατηρούνται για τα εμφυτεύματα που τοποθετήθηκαν με την άμεση τεχνική αλλά και αυτά που τοποθετήθηκαν σε δεύτερο χρόνο είναι συγκρίσιμα ( 2.3% και 2% αντιστοίχως ) .

Αναφορικά με το ερώτημα αν είναι καλύτερη η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων αμέσως μετά την εξαγωγή του δοντιού ή μετά την επούλωση των μαλακών ιστών οι αναφορές περιπτώσεων υπέδειξαν την πιθανότητα πρόκλησης λοίμωξης με επίκεντρο το βιουλικό στην περίπτωση επιμόλυνσης του εμφυτευματικού πεδίου. Επομένως όταν υπάρχει περιοδοντική ή περιακρορριζική φλεγμονή συστήνεται η αναμονή μέχρι να παρέλθει η λοίμωξη πριν τοποθετηθεί το εμφύτευμα .

Εν κατακλείδι δεν πρέπει να αναμένεται αύξηση των ποσοστών αποτυχίας με την τεχνική της άμεσης εμφύτευσης . Όταν υπάρχει λοίμωξη η επέμβαση θα πρέπει να αναβάλλεται μέχρι να παρέλθει η παθολογική εξεργασία . Σε μερικές εργασίες η χρήση μεμβρανών ( κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση ) σχετίζεται με αυξημένα ποσοστά λοίμωξης που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την επιβίωση του εμφυτεύματος .

‘Έχει προταθεί ότι τα οδοντικά εμφυτεύματα δεν θα πρέπει να φορτίζονται κατά τη διάρκεια της περιόδου επούλωσης ώστε να επιτευχθεί άμεση εναπόθεση οστού στο εμφύτευμα . Πειραματικά δεδομένα δείχνουν σαφώς ότι η πρώιμη μικρό-κινητικότητα μπορεί να οδηγήσει σε διαφοροποίηση των κυττάρων σε ινοβλάστες και σε αναστολή της οστικής ανάπτυξης . Ευρήματα σε πειραματόζωα δείχνουν ότι η ιστική διαφοροποίηση μπορεί να τροποποιηθεί γύρω από τα εμφυτεύματα αν αλλάξουν οι μηχανικές συνθήκες . Το νεοσχηματισθέν οστό στήριξης μετά από 4 εβδομάδες επούλωσης μπορεί να διαφοροποιηθεί σε συνδετικό ινώδες ιστό όταν υπάρχει μια ασταθής μηχανική κατάσταση. Αυτή η ιστική διαφοροποίηση βρέθηκε ότι είναι μερικώς αναστρέψιμη μετά από τη σχετική σταθεροποίηση των βιδών ( τα εμφυτεύματα περιβάλλονται από λεπτότερη κάψουλα μαλθακού ιστού ) . Σε μια άλλη πειραματική εργασία στην οποία οι μικροκινήσεις διεκόπησαν ανάμεσα στην 4η και 16η εβδομάδα ο ινώδης ιστός που περιέβαλε τα εμφυτεύματα τιτανίου και τα επικαλυμμένα με υδροξυαπατίτη αντικαταστάθηκε από οστό . Οι παρατηρήσεις αυτές μαζί με εκείνες των Aspenberg & Herbertsson υποδηλώνουν ότι – σε πειραματικές συνθήκες – από τη στιγμή που σταμάτησαν οι κινήσεις είναι πιθανόν ο ινώδης ιστός να διαφοροποιηθεί σε οστό . Ο Brunski σε μια βιβλιογραφική ανασκόπηση προσφέρει και άλλες έμμεσες αποδείξεις που υποστηρίζουν τη θεωρία ότι η μικροκινητικότητα διαταράζει την οστική επούλωση .

Ο συγγραφέας επισημαίνει ότι δημιουργούνταν μια μη οργανική επιφάνεια επαφής όταν το εμφύτευμα έμπαινε σε λειτουργία αμέσως , χωρίς να έχει σχήμα που να προάγει τη μηχανική συγκράτηση μέσα στο εμφυτευματικό πεδίο . Σε αντίθεση με αυτό τα εμφυτεύματα που δεν έμπαιναν αμέσως σε λειτουργία εμφάνιζαν τάση ανάπτυξης οργανικής επιφάνειας επαφής . Το φαινόμενο παρατηρήθηκε ανεξάρτητα από τις ιδιότητες του βιουλικού . Μια πρόσφατη πειραματική έρευνα προσέφερε πρόσθετες πληροφορίες για το ρόλο της μικροκινητικότητας στις αποτυχίες των εμφυτευμάτων όταν υπάρχουν στην περιοχή τεμαχίδια πολυαιθυλενίου. Όταν αυτά τα τεμαχίδια , τα οποία μπορούν να υποστούν φαγοκυττάρωση , τοποθετηθούν στην επιφάνεια επαφής οστού και εμφυτεύματος είτε στην αρχική φάση είτε μετά την επούλωση δεν παρατηρείται ενθυλάκωση από ινώδη ιστό .Όταν άρχισαν κινήσεις ολίσθησης υπήρχε σχηματισμός ινώδους στρώματος . Η περαιτέρω εφαρμογή των τεμαχιδίων δεν τροποποίησε τα χαρακτηριστικά αυτού του στρώματος .Όταν σταμάτησαν οι κινήσεις επαναδημιουργήθηκε η οστεοενσωμάτωση στις επιφάνειες επαφής που δεν είχαν τεμαχίδια . Στις επιφάνειες επαφής που είχαν τεμαχίδια παρέμεινε ο μαλακός ιστός . Διατυπώθηκε η υπόθεση ότι η μηχανική διέγερση έχει πρωταρχική σημασία για την αποτυχία των εμφυτευμάτων και ότι τα τεμάχια μπορούν να επηρεάσουν όψιμα την αποτυχία .

Από την άλλη μεριά έχει αποδειχθεί πειραματικά ότι ένα επεισόδιο μικροκινητικότητας χαμηλής συχνότητας την ημέρα μπορεί να διεγείρει την οστική ανάπτυξη. Επιπλέον υπάρχουν κάποια κλινικά δεδομένα τα οποία δείχνουν ότι , υπό ορισμένες συνθήκες , η άμεση φόρτιση δεν αυξάνει τη συχνότητα των πρόωρων αποτυχιών ακόμη και αν λάβουμε υπόψην το ρόλο που παίζουν οι διαφορετικές επιφάνειες και οι άλλες ιδιότητες των εμφυτευμάτων και η ποικιλομορφία των διαφόρων ασθενών .

Advertisements

Single Post Navigation

4 thoughts on “Αμεση εμφύτευση με άμεση φόρτιση έναντι μεθύστερης εμφύτευσης.

 1. christina on said:

  Geia sas!
  Wraio blog me endiaferonta themata…

  Tha ithela na sas rwtisw sxetika me tin topo8etisi emfytevmatwn se kliniki tis odontiatrikis sxolis. Poia i diadikasia pou prepei na akolou8isei o as8enis kai ti eidi emfytevmatwn xrisimopoiountai? Episis h methysteri emfytefsi poso «methysteri» mporei na einai, gia na einai kai epityxhs?

  Efxaristw!!!

 2. implantnet on said:

  Η διαδικασία: πρώτα πηγαίνετε στο διαγνωστικό της Σχολής και από εκεί παραπέμεστε στο ειδικό εργαστήριο. Τα εμφυτεύματα που τοποθετούνται είναι επώνυμα και κλινικά δοκιμασμένα.
  Η μεθύστερη εμφύτευση μπορεί να είναι όσο μεθύστερη θέλουμε φτάνει τελικά να υπάρχει το απαραίτητο κόκκαλο για να «δέσει» το εμφύτευμα. Στην ζωή άλλωστε ποτέ δεν είναι αργά.
  Ευχαριστώ για τα καλά λόγια.

 3. dimitris on said:

  geia sas
  h alhthia einai oti to blog sas einai poly katatopistiko me poly endiaferonta zhthmata
  me ndeiaferei h emfyteysi kai stin odontiatriki sxoli omos ti pithanotites yparxoun gia kapoion poy exei anagi autes tis ypiresies sti sxoli na bri thesi gia na geinoyn
  elpizo na min einai etsi alla blepontas pos leitourgoun ola stin ellada sigoura xreiazete meson kai ekei gia na kataferei kapoios na kanei tetoiou eidous prosthetikes ergasies
  eyxaristo

 4. implantnet on said:

  Δεν χρειάζεται κανένα μέσον, απλά θα πρέπει να ξέρετε ότι πρέπει να πληρώσετε ένα ποσόν που απέχει λίγο από τις τιμές της αγοράς (30%). μπορείτε να επισκεφτείτε το ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ στην Σχολή και απο εκεί να προωθηθείτε στο αντίστοιχο τμήμα για την δρομολόγηση της διαδικασίας.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: